|  
  |  
  |  
  |  
  |  

Björnhylla 'Junior' Ibride (svart)