|  
  |  
  |  
  |  
  |  

Provsticka Mats Kallin, fågel (grön)