|  
  |  
  |  
  |  
  |  

Mumin väska, På styltor, gul