|  
  |  
  |  

Provsticka Mats Kallin, kula (grön)