|  
  |  
  |  
  |  
  |  

Skissbok Mumin, Farlig resa