|  
  |  
  |  
  |  
  |  

Dörrstopp, trä, Vinbergssnäcka