|  
  |  
  |  
  |  
  |  

Krok, Djur i snidat trä